Etikett uac

Välja nivå på UAC

Ställa in nivån på UAC

Ett av de största irritationsmomenten i Windows Vista var alla varningar från UAC. I Windows 7 har Microsoft förbättrat UAC betydligt och du kan nu…