Etikett glaseffekt

Avaktivera genomskinlighet

Snabba upp Windows Aero

Ett sätt att snabba upp Windows 7 och behålla fördelarna med Windows Aero, såsom animationer, Flip 3D och miniatyrer i aktivitetsfältet, är att stänga av…