Tema: Naturfoton av Mike Swanson

Naturtema av Mike Swansson

En av Microsofts bloggare, Mike Swansson, har tagit ett antal härliga naturfoton som sedan har blivit ett tema.

Läs Mer »

Skapa hopplista för en webbsida

Hopplista på windowstips.nu

Fästa webbsidor i aktivitetsfältet kan ha hopplistor så länge man konfigurerar sin webbsida som man ska.

Läs Mer »