Hem / Windows Vista / Tips & Tweaks / Återskapa genvägen visa skrivbordet

Återskapa genvägen visa skrivbordet

Ibland händer det ju att vi människor är alldeles för snabba när det gäller datorer. Det är både filer, mappar och genvägar som man råkar radera av misstag.

Om du av misstag har raderat genvägen visa skrivbordet från verktygsfältet snabbstart går det lyckligtvis att återskapa genvägen.

Visa skrivbordet i Vista

Återskapa genvägen Visa Skrivbordet

Metod 1

1. Starta utforskaren, Start -> Skriv in utforskaren i sökrutan -> Klicka på utforskaren

2. Navigera till: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch

3. Kopiera genvägen genom att högerklicka på genvägen -> Kopiera

4. Leta upp din profil: C:\Users\\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch

5. Klistra in genom att högerklicka -> Klistra in

6. Visa skrivbordet skall åter synas i ditt snabbstartsfält

Metod 2

1. Starta anteckningar, Start -> Skriv in anteckningar i sökrutan -> Klicka på anteckningar

2. Kopiera eller skriv in nedanstående text:

[Shell]
 Command=2
 IconFile=C:\Windows\system32\imageres.dll,104
 [Taskbar]
 Command=ToggleDesktop

3. Spara filen som “Visa skrivbordet.scf” och ha alla filer (*.*) valt

Spara visa skrivbordet.scf

4. Dra och släpp den nyskapade filen till snabbstartsfältet

5. Visa skrivbordet skall åter synas i ditt snabbstartsfält

En kommentar